soul manifestation Coaching

OBS - jag är fortfarande studerande på Love It, denna presentation är deras helt och hållet. När jag är färdig med min utbildning kommer denna sida att uppdateras. Fram tills att jag är klar kan du boka en soul coach-session för 300 kr/60 minuter. 

Soul Manifestation Coaching® är mycket effektivt för att medvetandegöra sin livspotential, att nå större framgång i livet som helhet och inte minst - att förstå sin själs önskan. När ditt liv inte ser ut och fungerar som du vill att det ska, men du är redo att förändra, så är Soul Manifestation Coaching® vägen dit.

Soul Manifestation Coaching® är baserat på djup respekt för den förmåga, kunskap och kraftfullhet som finns inom varje människa. Du har alla svar du behöver för att kunna leva ditt liv så som du önskar, du behöver bara en verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna ta fram de svaren, och Soul Manifestation Coaching är den verktygslådan. 

Genom att ha en Soul Manifestation Coach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan stärker dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet på alla plan - personligt och själsligt. Med Soul Manifestation Coaching kommer du i kontakt med din storhet, med det vi kallar Källan vilket ger dig en högre medvetenhet och kraftfullhet.

Målet med framgångsrik Soul Manifestation Coaching® är;

  • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska hur du känner för det.
  • Att se dina hinder som stoppar dig men främst vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter för att eliminera hindren så att vägen till ditt mål öppnar sig och blir tydlig.
  • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
  • Att befästa framgången och målet så att det förblir verklighet i ditt liv.
  • Att du ska nå in till din passion, glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv. 
  • Att skapa frid och fred inom dig.


Vad skiljer livscoaching från Soul Manifestation Coaching®? Här adderar vi till den existensiella, spirituella aspekten vilket skapar förändring inifrån och sedan ut i livet. Din sanna önskan manifesteras vilket ger frid, sinnesro och harmoni i dig och ser till att du har i det yttre det som du önskar och behöver.

Välkommen med din bokning!